ស្វែង​យល់​បន្ថែម

iClipper គឺជាក្រុមហ៊ុន Clipper មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសចិនសក់មានជំនាញក្នុងការរចនាដែលមានការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍ Clipper សក់ល្អប្រសើរចាប់តាំងពីផលិតផល 1998.Our ត្រូវបាន insured ដោយប្រព័ន្ធគុណភាពនិងអង្គការអន្ដរជាតិ ISO9001 ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពអន្តរជាតិ។ iClipper ជាម្ចាស់ច្រើនប៉ាតង់ក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិសម្រាប់ការបច្ចេកវិទ្យាតែមួយគត់របស់ខ្លួន។

ផលិតផលដែលមានលក្ខណៈពិសេស

មកដល់ថ្មី