质量诚信报告

宁波爱克利浦电器有限公司

 

企业微信截图_16676237479568

 

 

质量诚信报告

 

O二二年9

 

 

 

 

目录

一、前言

()编制说明

()总经理致辞

()公司简介

二、企业质量管理

()企业质量理念

()质量管理机构

()质量管理体系

()质量诚信管理

()企业文化建设

()产品标准

()企业计量水平

()认证认可情况

()产品质量承诺

()质量投诉处理

(十一)质量风险监测

三、展望

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、前言

()编制说明

本报告为 宁波爱克利浦电器有限公司(以下简称为"本公司"公司”)首 次 次 公开 发布 的 的 《企业 质量 诚信 诚信 报告》 , 根据 中华 人民 人民 人民 国家 标准 企业 质量 诚信 管理 实施 规范》》》GB/T29467-2012GB/T31870-2015《企业质量信用报告编写指南》的规定,结合本公司2021-2022年度质量诚信体系建设情况编制而成。

స్థలం

报告范围:本报告的组织范围为 宁波爱克利浦电器有限公司。本报告描述了2021920229期间 , 公司 在 质量 质量 管理 产品 产品 质量 责任 责任 、 诚信 管理 管理 等 方面 的 制度 、 采取 措施 和 的 绩效 等。 由于 是 第一 ,)

报告发布形式:本公司每年定期发布一次质量信用报告,本报告以PDF电子文档形式在公众号向社会公布,欢迎下载阅读并提出宝贵意见。

()总经理致辞

尊敬的各界朋友及同仁:

宁波爱克利浦电器有限公司衷心感谢社会各界广大用户的厚爱、支持与

我公司拥有先进的生产工艺和设备,建立了严格的质量控制体系,致力于打造品牌,成为行业一流企业。

公司坚持奉行"以市场为导向,以客户为中心,以质量求生存,以效率求发展的经营原则,坚持"诚信为本的 质量 质量 方针 , , 注重 品牌 品牌 建设 和 和 质量 建设。。 生产 出 高 及 拥有 自主 产权 产权 产品 投放 市场。 行业 行业 内 享有) .

公司 自 创立 以来 , , 了 各 级 级 领导 和 社会 各界 朋友 的 的 关心 帮助 得到 了 客户 和 供应商 的 可贵 支持 , 此 此 , 我 公司)领导、各界朋友和全新老客户表示最诚挚的谢意

()公司简介

宁波爱克利浦电器有限公司是一家始于1998年 , 坐落于 坐落于 中国 制造业 之 都 浙江 宁波 宁波。 专注 于 研发 制造 制造 理发器 、 推剪 剃须 刀 的 制造 企业 , 设计 研发 优质 产品 为)国家高新技术企业,同时经过ISO9001,14001,45001认证。公司自有爱克利浦和宝润品牌远销海内外,同时也为国内外大品牌ODM, OEM,深受国内外客户的好评。

企业尊崇“踏实 、 拼搏 、 责任” 的 的 精神 精神 , 并 以 诚信 、 共 共 赢 理念 理念 , , 坚持 坚持 待客 精益 精益 精 研发 制造 优质 , 与 广大 , , , , , , , , , 创 创 创 创 创 创 创 创 创 创 创 创 创 创。欢迎国内外客商来访洽谈合作项目!

二、企业质量管理

()企业质量理念

మీరు

产品 质量 控制 严格 按 该 国际 质量 质量 管理 体系 体系 执行 使 企业 企业 产品 的 质量 有力 保障 保障 使 使 质量 方针 顺利 推行。 为 加强 质量 质量.模式 的 导入 为 契机 , , 全面 全面 质量 管理 , 运用 各 种 种 质量 管理 工具 开展 提升 提升 通过 通过 、 管理 评审 、 评价 评价 、 审核 、)卓越的绩效。自建厂以来,公司从未出现过重大质量投诉。

公司企业文化如下:

మీరు:

企业愿景:让公司产品远销海内外

核心价值观:踏实、拼搏、责任

()质量管理机构

本着 对 产品 质量 的 的 高度 重视 , 公司 公司 建立 质量 负责人 , , 制定 了 原材料 , 工序 , 的 的 检验 并 并 各 司其职 、)质量把控.

管理团队——负责全面质量管理资源配置、全员意识提升,向全体员工宣贯质量理念皨

质量诚信负责人——特任命公司管理者代表为本公司质量诚信责人,确保质量诚信管理工住,

战略委员会——负责公司的经营战略规划和全面运营管理,负责公司的外联行政事务;

人事行政部—— 负责 负责 制定 公司 资源 战略 规划 并 并 组织 组织 实施 负责 人事 人事 管理 , 负责 内部 行政 管理 等 开展 工作 , 全 公司 的 环保 、 安全 安全 管控 , 对 联络 、 宣传 ;.

制造部—— 生产计划的制订与监督,负责生产的全面运行管理,以及对生产交期、生产交期、的制订与监督

物控部———

工程和品质部—— 负责 公司 公司 质量 的 推进 实施 实施 , 质量 质量 计划 编制 , , 管理 体系 运行 产品 检验 与 , 提升 产品 和 过程 质量 指标 , 同时 同时 实施 改进 ; 以及 以及 管理 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;.

开发部—— 负责 产品 产品 过程 的 策划 , 负责 负责 新 产品 开发 统筹 , 负责 研发 研发 的 管理 ; 生产 过程 各 工序 的 工艺 控制 , 确保 各 工序 国际 、 、 国家 进行 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;.

业务部—— 负责 制定 制定 销售 和 策略 , , 销售 任务 任务 的 与 改善 , , 销售 团队 收集 市场 信息 和 客户 工厂 之间 的 沟通 协调 ; ; 负责 品牌 规划 和 策略 , 跟进 与 改善 改善 改善 改善 改善 改善 改善 改善 改善 改善 改善 改善 改善 改善 改善. ,广告宣传等;

财务部—— 负责 公司 公司 管理 工作 , 参与 公司 公司 战略 规划 、 风险 分析 与 内控 内控 建设。 确定 质量 负责人 负责人 职责 和 , 对 质量 实行 一 一 , 全面 建立 建立 公司 总经理 了 如下 如下 如下 如下 如下 如下 如下 如下 如下 如下 如下 如下 如下 如下. గురించి:

1)组织品质战略的制订、评审确定品质战略;

2)督促与检查质量例会的召开

3)领导重大产品质量评审和质量改进活动;

4)组织奖

5)组织质量月活动,普及质量安全教育;

6)建立质量负责人制度,明确其职权;

7)建立明确的质量事故问责制、质量安全追溯制度。

()质量管理体系

公司自引入ISO9001质量 管理 管理 体系 , , 围绕 产品 的 设计 设计 、 开发 、 生产 和 销售 过程 , 建立 管理 体系 体系 了 了 手册 程序 程序 和 其他 质量)

1、质量管理体系方针与目标

从导入ISO9001质量管理体系,"మీరు”为质量方针,导入卓越绩效管理模式,推行全面质量管理,公司建立了以战的GB/T19580卓越 绩效 模式 为 框架 的 整合型 全面 质量 质量 管理 管理 体系 满足 了 了 顾客 、 员工 供应商 、 社会 合作 伙伴 大 利益 相关方 的 要求 在 在 公司 各 建立)绩效考核体系为依托,设立质量考核和质量问责制。

公司质量目标如下:

1.客户满意度≥80分;

2.客户投诉及时处理率100%

3.出厂合格率100%

历年统计显示上述目标均已达成。

2、质量教育

在体系运行过程中,公司运用各种科学、有效的方法,测量、分析、改俛,PDCA的 系统 系统 , 不断 持续 改善。。 公司 运用 运用 多 种 , , 改进 各 部门 各 的 的 , 并 标杆 和 学习 的 方式 , 不断 思路 和)与 外部 外部 进行 沟通 交流 , 适时 邀请 专家 专家 对 公司 员工 进行 专项 专项 培训。 公司 对 各 级 开展 开展 质量 教育 对 质量 控制 点)

为 牢固 树立 全体 员工 的 的 诚信 意识 , 公司 公司 每 年初 制定 制定 本 年度 的 计划。 各 部门 负责人 公司 , 编制 教育 培训)诚信 宣传 宣传 教育 工作。 公司 通过 专题 培训 培训 、 书面 文字 进行 张贴 张贴 或 传达 、 诚信 先进 员工 经验 交流 、 利用 展示 等 多 种)

3、质量法规及责任制度

公司 通过 收集 法律 法规 及 及 标准 标准 、 要求 , 制定 内部 相关 相关 标准 , 产品 国家 法律 和 国家 、 标准 及 浙江 制造 的 的 要求 从 技术)明确责任,遵循对质量事故四不放过原则。

公司所遵守的质量标准和其他相关法律:

类别 内容
员工权益社会责任 《劳动法》》 、 《工会法》 、 《《消费者 权益 保护法》 、 《中华 人民 人民 环境 保护法》 、 《中华 人民 安全 生产法》)ISO9001标准,ISO14001:2015标准,ISO45001:2018标准等
产品执行标准 T/ZZB1061-2019电推剪

 

公司 制定 了 《内部 审核 审核》》 , 并 培养 培养 审核员 团队 , , 为 体系 的 有效性 持续 改进 改进 安排 质量 质量 环境 、 职业 职业 健康 浙江)项 , 由 由 责任 部门 分析 原因 , 制定 制定 纠正 或 纠正 措施 , 落实 落实 整改 , 验证 整改 效果 最终 形成 对 对 体系 整改 整改 预防 预防)报告 最高 管理者 管理者。 公司 对 不 合格品 进行 进行 了 严格 管控 , 公司 所有 的 产品 都 操作 工 、 专检 专检 合格 后方 可 下道 工序) 、 隔离 和 和 等 要求 , 各 各 种 不 合格 产品 返工 后 后 必须 经过 重新 后 才 进入 下道 工序 同时 对于 所有 出现 不 不 合格 有)依据 《纠正 措施 控制 程序》 制定 纠正 纠正 措施 并 进行 整改 , 评估 评估 纠正 有效 方 能 问题 项。 还 制定 了 人力 管理) ‎PDCA循环,持续改善,追求卓越。

()质量诚信管理

1、质量承诺

a)诚信守法

高层领导遵循" 、 《劳动法》 以及 特种 纤维 行业 的 的 相关 法律 法规 , 加强 员工 法律 知识 培训 配合 政府 开展 普法 教育 , 使 诚信 守法 的 作风 深入 公司 的)从 不 拖欠 拖欠 贷款 , , 逾期 应 收账款 收账款 降至 合理 , 公司 公司 高层 、 中层 领导 没有 违法 记录 , 员工 违法 次数 为 零)

b)满足客户需求

公司 高度 重视 技术 研发 , , 了 研发 研发 力量 的 的 , 以 以 客户 需求 为 积极 听取 关于 功能 、 、 等 方面 的 意见 意见 和 开展)需求。。 在 产品 质量 方面 , 公司 公司 严格 执行 执行 国内外 和 浙江 制造 标准 标准 , 通过 技术 、 、 质量 改进 等 活动 保障 产品 产品 符合 客户 要求)

2、运作管理

a)产品设计诚信管理

公司 产品 设计 设计 与 研发 严格 依照 《设计 设计 和 开发 管理 程序》 , , 贯穿于 从 立项 过程 过程 类 类 活动 、 过程 过程 、)b)原材料或零部件采购诚信管理。

企业 根据 物料 对 产品 质量 质量 风险 风险 程度 , , 将 物料 分类 分类。 对 重要 供应商 , 对 次 供应 重要 的 的 , 除 充分 充分 的 证明)才 能 供货。 还 要 要 进行 进行 业绩 评定 评定。 物料 的 的 供应商 , 企业 要 对 该 物料 进行 风险 , 视 视 提供 物料)审核及 现场 现场 审核 , , 如 符合 要求 同意 同意 购进 的 物料 供应商 建立 合格 合格 供方 名录 进行 后续 管理。 对 采购 原材料 每 检验 检验 ,)

在 设备 及 及 其 零部件 采购 方面 , 对 对 供应商 的 相关 资质 进行 严格 严格 审查 在 设备 及 其 零部件 时 , 使用 标准件 的 一律 采购)充分验证, 确保达到我公司要求。所有设备在使用前必须经过设备验偝笧设备验䁝,

c)生产过程诚信管理

制造部 负责 负责 生产 管理 工作。 制定 并 逐步 逐步 完善 各 种 生产 管理 制度 制度。 生产 前 要 经过 培训 及 及 持证 持证 , 建立)"的稳定。负责设备操作规程的编制,关键设备必须有安全操作规程。

开发部负责新产品设计、打样工作,并将设计输出成果下发到所需岗位。

工程 和 和 品质部 对 生产 所 需 的 的 原料 、 、 辅料 、 外协件 进行 进行 使用 前 复核 把 好 制程 产品 、 成品 的 关 , 严格 对 合格品 的 的“不 生产 、 、 接收 、 、 不 流 转” 的 “三 不 原则” , 关键 工序设 控制 点 点 督促 督促 员工 自检 、 , 专检 工作 工作 , 严格 限额 领料 制度 保证 的 投入 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和产品的产出数量与工艺要求相一致,确认无潜在质量隐患。

公司 根据 行业 特点 及 实际 情况 , , 加强 生产 过程 的 信息化 建设 水平 水平 , 将 系统 中 生产 管理 模块 整个 过程 进行 数据 和 和 监控 各 生产)系统化 系统化 管理 并 并 挖掘 内部 潜力 , 发挥 发挥 技术 骨干 人员 的 力量 , 开展 开展 现有 进行 持续性 改造 或 科技 创新 , 对 薄弱)周期,快速适应市场订单品种和数量高低起伏的变区,在降低物料库存的变区,在降低物料库存的

3、营销管理

公司 根据 战略 要求 , , 对 进行 进行 细分 , , 以 资源 和 和 运作 的 有效性。 将 顾客 按 多 方法 进行 了 分类 针对) దాదాపు

公司 通过 通过 展览会 、 行业 会议 、 公 公 媒体 媒体 、 、 外部 机构 机构 等 渠道 , 以 调查 、 面对面 或 或 访谈 、 观察 查询 方法 方法)

公司 通过 多 种 途径 发掘 发掘 顾客 顾客 的 需求 需求 和 , 如 如 通过 与 顾客 信息 收集 、 渗透 渗透 优势 、 行业 展会 和 邀请 参观 , 竞争) ,并实现购买决策的转变或确定。

采用不同方法,针对性了解顾客需求和期望

1.建立多层次信息网络,了解顾客的要求和期望

只有 准确 准确 地 、 及时 地 了解 顾客 的 的 需求 和 期望 , 才 才 能 提供 满足 需求 的 产品 并 及时 营销 , 改善 内部。。 目标 收集)方式 , 通过 、 专题 专题 市场 、 、 产品 分析 会 会 顾客 满意度 满意度 调查 等 形式 的 需求 和 , , 六 方式 互 补充 , 互 互 为 ,)期望.

2.顾客信息和反馈的应用

顾客 的 的 反馈 信息 包含 了 多 层次 的 的 内容 , , 有 质量 质量 的 改进 的 要求 也 有 服务 提出 宝贵 , 更 更 为)信息来源.

公司 建立 了 顾客 档案 , , 了 了 顾客 对 产品 和 服务 的 的 质量 、 改进 的 各 反馈 信息 信息 定期 进行 顾客 反馈 的 的 高层 ,)利用性 、 参考性 及 结合 日常 管理 、 、 技术 情况 明确 改进 方向。。 同时 在 日常 的 反馈 公司 设立 设立 部门 及时 顾客 的 信息 形成 形成 反馈 并)从 开发 开发 客户 到 到 服务 目标 客户 是 是 一 个 整体 , 实施 实施 中 不 可 缺少 一 个 , 都 都 将 导致 导致 降低 降低 整 的 不断 不断.的 有效 实施 将 大大 提高 顾客 满意 满意 和 忠诚度 , 并 为 公司 公司 创建 良好 的 和 信誉 信誉 市场 市场 奠定 良好 的 基础 并 并 根据 的 需求 采取.投诉 意见 意见 的 快速 反应 机制 , 编制 编制 了 相应 相应 的 程序。 此外 此外 , 公司 设立 了 顾客 热线 热线 , 站 在 顾客 立场 来 产品。。。。24మీరు

()企业文化建设

1、质量情况管理体系

实施ISO9001质量管理体系,并获得认证书。

产品检测

(1)产品质量的跟踪

|

交付前进行检验,记录检验结果;

交付后跟踪客户对产品质量的反馈信息;

定期对产品开展全项目检验;

在顾客满意度调查问卷中进行产品质量调查。

(2)服务质量的跟踪

登记顾客需求信息,服务后进行回访,跟踪服务有效性;

收集分析服务质量信息,对服务质量进行改进;

在顾客满意度调查问卷中进行服务质量调查。

质量追溯

公司有完善的质量追溯体系,建立了《生产管理程序》 , 能够 对 出现 质量 问题 的 产品 产品 进行 根源 根源 , 从而 找到 根本 原因 , 纠正 预防 每 年 进行 管理 会议 , 评审 质量 管理 体系 、)确保公司体系方针和目标的实现,满足相关方要求。

-质量分析

公司 通过 通过 统计 口径 、 财务 报表 、 专题 专题 会议 等 多 种 渠道 渠道 全面 收集 、 和 测量 产品 质量 的 数据 和 , 并 对 数据)

2、品牌情况

产品 在 行业 内 品牌 形象 形象 佳 佳 , 产品 产品 和 得到 用户 用户 认可 , 近年 , 顾客 一直 处于 非常 状态 , 客户 投诉 极少)表明公司品牌地位正处于稳步上升期。

公司不断壮大"精、专、新దాదాపు

()产品标准

公司 将 国内外 标准 、 浙江 浙江 团体 团体 标准 贯穿于 贯穿于 生产 全 , , 从 原辅 材料 包装 材料 的 、 半成品 、 检验 等 各 个 环节)厂 到 到 成品 出厂 的 的 整个 生产 过程 都 都 处于 标准化 规范 管理 之中 , , 对 稳定 产品 、 提高 提高 管理 水平 奠定 良好 的 基础 基础。。 基础 基础

()企业计量水平

公司 严格 执行 执行 中华 人民 人民 和国 计量法 计量法》 等 文件 法规 , 从 原材料 采购 、 管理 、 设备 、 检验 、 工序 、 成品 检验 等 等 环节 一)公司 的 的 在 用 计量 设备 设备 、 、 配备 和 和 定期 校检 , , 注重 注重 对 计量 的 专业 专业 培训 , 为 的 计量 管理 的 提供 了 了

为 确保 确保 产品 , , 在 产品 生产 工艺 工艺 中 严格 严格 控制 , , 对 生产 生产 工艺 的 原辅 原辅 等 加强 加强 管理 , 确保 计量)

对 计量器 具 具 从 采购 、 入库 出库 严格 严格 按照 审批 审批 , 有 有 专人 保管 计量器 建立 台帐 和 登记 手续 , 必须 有 检定 或 校准)计量器具 严格 按 按 检定 , , 现场 现场 检查 和 和 监管 掌握 其 其 使用 情况 , 问题 及时 处理 对 存在 问题 提出 整改 , 采取)

进 货物资 货物资 必经 , , 方 可 入库 , , 以 保证 供应商 提供 的 的 物资 符合 规定 要求。 工程 品质部 品质部 负责 进货 检验 与 规程 规程)的进货数量、名称和重量等,物控部负责不合格物资退货。

为 保证 保证 所有 在 在 生产 过程 中 都 都 通过 规定 的 检验 后 后 才 能 进入 道 工序 工序 公司 制定 要求 、 检验 要求 、 成品 开展 严格)最终 检验 检验 和 试验 规程 , , 并 负责 组织 组织 质检员 负责 负责 过程 制品 制品 、 成品 的 检验 各 生产 生产 操作 操作 工 工作 工作。。。

()认证认可情况

目前公司已导入ISO9001质量管理体系,并积极开展"浙江制造品牌 品牌 认证 , 公司 将 严格 严格 按 国际 质量 质量 管理 体系 进行 管理 , , 使 企业 企业 的 质量 得到 有力 的 保障 从而 从而 企业 质量 顺利。。。。

()产品质量承诺

近 几 几 年 来 , , 公司 从 未 出现 过 过 重大 质量 投诉 , 产品 质量 检验 合格 合格。。。

()质量投诉处理

公司建立并实施《顾客满意度监测管理程序》 等 等 , 确保 及时 及时 地 地 处理 客户 投诉。 客户 投诉 投诉 由 专职 人员 根据 客户 投诉 与 程度 差异 , 以 客户 中心 中心 并 解决) దాదాపు

工程 和 品质 部 定期 组织 各 部门 召开 召开 产品 质量 会议。 必要 时 , , 跨 产品 质量 团队 、 同时 上游 供应商 及 合作 伙伴 伙伴 , 产品 质量)满意度.

(十一)质量风险监测

公司 制定 常规 产品 生产 运行 运行 流程 流程 , 做到 做到 每 个 环节 环节 严格 控制 , 严格 , 确保 道 工序 的 都 都 符合 要求 确保)检 、 专检 , 对 对 产品 进行 进行 严格 把控 把控。 自检 包括 包括 了 产品 生产 过程 , 员工 自己 所 生产 的 ,)相关的记录。

మీరు(工艺)控制 过程 、 原材料 控制 过程 、 检验 与 与 试验 控制 过程 、 生产 设备 设备 控制 、 控制 过程 为 组员 组员 质量 体系 结构 , 了)实施相应的防错措施。

三、展望

公司从来不是前进路上的"缺席者,"迟到者, 而 是 顺应 时代 潮流 , 不断 不断 革 新 自身。 公司 将 继续 继续 推进 落实 , 本着 务实 的 的 , 通过 质量 提升 , 力求 力求 以 和 一流 一流 的.同时,积极承担质量诚信和社会责任、关注环境,努力推动地方经济建设。

我司必 将 乘风 乘风 , , 在 高 质量 发展 发展 道路 上 愈。。 同时 , 将 继续 相应 的 责任 , , 与 同 同 共 进步 发展 以 深刻 深刻 思考力 果决 的 的 , , , 融入 , , , , , , ,.时代大潮,努力创造美好未来。

 

 

 

 

 

 

读者意见反馈尊敬的读者:

感谢 您 您 阅读本 报告! 为了 持续 改进 公司 公司 质量 诚信 诚信 , ​​提高 提高 质量 服务 水平 我们 真诚 您 能够 对 本 给予 评价 并 并 提出)

您可以选择以下方式提供您的反馈建议:

书面信函:浙江省宁波市奉化区溪口镇中兴东路99

 


పోస్ట్ సమయం: నవంబర్-05-2022

మా వార్తాలేఖకు సభ్యత్వాన్ని పొందండి

ఆర్డర్ మద్దతు లేదా మా సైట్‌లోని ఉత్పత్తుల గురించి ఏవైనా సందేహాల కోసం, దయచేసి మాకు ఇమెయిల్ పంపండి లేదా మాకు సందేశం పంపండి మరియు మేము 24 గంటలలోపు మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాము.

మమ్మల్ని అనుసరించు

మా సోషల్ మీడియాలో
  • sns01
  • sns02
  • sns03