língíníníní

língíngíngíngíngíngíngín

 

míngjínjín_16676237479568

 

 

língíníníní

 

mOmīnīn9

 

 

 

 

yàn

mīngči

(y)língíngí

(m)língjínjín

(y)chàngāngīng

māngīngīngīngī

(y)māngīngīngīng

(m)língíngyíngín

(y)língíngíníngín

(y)língíníníní

(m)māngāngāngī

(y)mēngjēng

(y)mīngīngīngín

(y)língíngíní

(sn)mīngīngīngī

(m)língǎngíngín

(shín)língīngīngjīng

y、dìnì

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mīngči

(y)língíngí

bínǎngy língíngíngíngíngíngíngín(mēngčičiči"bínín"mín”)① ② 次 的 的 的 ↑, 企业 中华 中华 中华 中华 标准 标准 标准 标准 标准 标准 标准 标准 标准 标准 标准 标准 标准 标准 标准 规范GB/T29467-2012qGB/T31870-2015《 、 、 、 、 》》2021-2022 yillarlíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngín

① ② ③ ④ shǒuwàn, 误导性 陈述, 并 对 对, 准确性 承担 责任.

língjínín: díngíngíngíngíníngíngíngín língǎngǎngǎngǎngíngíngíngíngíngíngín2021 yily9y2022y9①, ② ③, 产品 诚信, 制度, 制度, 制度, 制度, 制度, 制度, 制度, 制度 的 的 等 ↑, ↑, ↑ 会 时 时 时

língdíngín: díngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíníngíníngíníngíníngíníngíngíngíngíníPDFlíngíngíngínílínzhílíngjínjínǎng,ǎngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíní

(m)língjínjín

chàngāngāngāngāngīng:

① ② ③ ④ shǒuwàn, 支持 与!

língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngjíníngín,língíngíngíngín, míngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíní

língínǎngì"chàngāngāngāngāng,āngāngāngāngāngāngāngāngāngāngāngāngāngāngīngāngāng,língíngín, díngí"línīshībn① ② ③ ③ ④ xǐyòu shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng .

① ② ③, 得到 了 了 了 了 了 了 了 了 了 了 了 了 了 了 了 了 此 ↑, ↑ 支持 支持 支持 我们 过 我们领导, 各界 全体 客户 客户 最 的 的 谢意

(y)chàngāngīng

língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngín1998 yil①, ② ③ ④. 宠物 理发器, 宠物 推剪, 宠物 推剪 刀 刀 刀 设计 设计 设计 设计 设计 设计 先进 先进 先进 ↑ língíngíngíngíngíníníníshín, díngíngínISO90011400145001língííííííííííííííííííníngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngàODM, OEM,māngāngāngāngāngāngāngīng

māngāngān"踏实, 拼搏, ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ 共 赢, 我们 始终 始终 求 求 求 ↑, ↑, 与 广大 接 接 ↑, ↑ 。língjíngjínjíníngíngíngíngíngíngíngíngíngjínjínjínjínjínjínjíníní

māngīngīngīngī

(y)māngīngīngīng

língíngíngíng, míngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíníngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngín

① ② ③ ③ ④ shūbaàn, shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàn, 提高 公司 公司 经营, 提高 更 更 卓越 绩效 绩效① ② ③, 推行 全面 各 - 运用 各 各, 开展 质量 质量, 开展 质量 质量, ↓ ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, 迈向① ② ③, 自建厂 从 投诉 投诉 投诉 投诉

chàngāngāngāngāng:

māngān: chāngāngāngāngāngāngāng

māngāngāngāngāngāngāngāngāngāngāngāngīn

chàngāngāngāngāngāngāngāngāngāngāngāngī

(m)língíngyíngín

① ② ③, 公司 了, 制定 了, 制定 了, 过程 工序, 过程 各, 并 各, 并 各, 相互 沟通, 采购, 生产 产品, 加强 产品língíngíní.

língjín——jíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíníngíngíngíngíngíngíngíngíníngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngėngíngė

língínínínínín- 特 任命 任命 任命 负责人 负责人 负责人, 确保 质量 工作, 履行 质量 承诺 承诺 承诺;

chàngāngāngīn——jíngíngííííííííííííííííííííííníííííí, íííííííííínííníngííníínííníngíngíngíngíngíngíngíníngíníngíníngíngíngíníngíngíngíngíngíngíníngíníngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngė

mīngīngīngīng- 负责 制定 制定 制定 制定 实施 人事, 负责 人事, 负责 公司 公司, 负责 全, 安全 管控, 宣传 宣传, 宣传;

língín- 生产 计划 计划 计划 监督, 负责 生产 生产, 以及, 成本, 成本, 质量, 技术, 设备 等 管控 管控

língín- 负责 公司 公司 公司, 发, 发, 发, 发, 发 源头 管理, 确保 源头 公司 公司 审定价 审定价 审定价

chàngāngāngīng- 负责 公司 公司 公司, 质量 计划, 质量 体系 体系, 管理 检验 检验, 产品 检验 检验 产品 产品 产品 产品 产品 产品 ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑

chàngàn- 负责 产品 产品 产品, 负责 新 新 新 新 ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑

shínín- 负责 制定 制定 制定, 协调 团队, 销售 团队, 销售 团队 团队 市场 市场 市场 市场 市场 市场 市场 ↑, ↑, ↑, ↑, 负责 市场 市场 拓展 拓展,kāngāngāngāngān;

língín- 负责 公司 公司, 参与 公司 公司, 参与 分析 分析 分析 分析 确定 确定 确定 ↑, ↑, ↑, 全面 ー ↑, ↑ mán:

1)língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngínjíníní

2)díngčičičnėngėngėngjīngjīngči＀

3)língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíníní

4)língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíníngín

5)língíngíngíngíngíníníníngíngíníngíngíngíngíngíngíngíníngíní

6)língíngíngíngíngíngínínjín, míngíngíngíníní

7)língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngí

(y)língíngíníngín

línjínzínISO9001① ② ③, 开发, 开发, 开发, 开发, 建立 质量 质量, ↓ ↑, ↑, ↑, 加以 文件 文件, 加以 实施 实施, 加以 实施 实施 ↑

1、jīngīngīngīngīngīngīngīngīng

mínzànISO9001língjínínínjín,"mēngjīngī, mīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngčičiči,”yjjnzhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiizhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiingzhiiingzhingzhingzhingzhingzhiGB/T19580① ② ③, ↓ ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, 目标 以língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngín

língíngíngínínín:

1.míngíngínẦ≥80分;

2.língíngíngínínín100%

3.chàngāngāngān100%

língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngín

2、līngīngīng

língííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííínííníngíníníngíníníníníPDCA① ② ③ ④. 公司 各, 改进 各, 改进 层次 层次 层次 采用 采用 采用 采用 采用 修正 修正 修正 ↑, ↑ ↓ ↑, ↑ ① ② ③ ③ ④ shūbaàn níng, 公司 公司 教育 教育 教育 质量 质量 质量 管理 制造 制造 一致性 ↑

① ② ③ ④ shūbaàn shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàn, shǒuwàng shǒuwàng shǒuw. ① ② ③ ④. 公司 文字 文字 文字, 书面 文字 诚信 诚信 诚信 图片 图片 图片 图片 图片 员工 企业 员工

3、līngīngīngīngīngīng

① ② ③, 要求, 要求, 要求, 使 产品 产品 产品 产品 ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑ língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíníní

língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíng:

lín mín
chíngíngíngíngíngíngíngínì 《劳动法》、《工会法》、《消费者权益保护法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、ISO9001mínć,ISO14001:2015 yilmínć,ISO45001: 2018mēngči
mēngīngīngīng T/ZZB1061-2019chàngí

 

公司 制定 了 了 ↓ ↑, ↓ ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑ 的 制造 制造 中 不 不 不 不 不 不 ↑ ①, ② ③, 制定 纠正, 落实 整改, 落实 整改, 落实 验证 验证 形成 形成 形成 体系 ↑, ↑, ↑, ↑, ↑ ① ② ③ ④ shūbaàn, 公司 所有 所有 所有 所有 所有 所有 所有 所有 自检 自检 自检 操作 自检 操作 自检 ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, 记录, 隔离 和 和 和 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 种 工序 工序 ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, 由 后依据《纠正措施控制程序》制定纠正措施并进行整改,评估纠正措施有效之后方能关闭问题项。公司还制定了人力资源管理等制度,对出现的质量问题进行问责和教育,并在日常研发、 、 、 、 、 、 、、PDCAlííí, ííííííí, dííííííí

(y)língíníníní

1、līngīngī

a)língíngì

língíngíngín“精益求精,顾客满意;持续改进,增强顾客满意”的质量理念,严格遵循《公司法》、《经济法》、《合同法》、《产品质量法》、《安全生产法》、《环保法》 , "劳动法" 劳动法 特种 特种 员工 员工 员工 员工 员工 政府 政府 政府 政府 政府 诚信 诚信 诚信 诚信 诚信 诚信 诚信 诚信 诚信 诚信 诚信 诚信 诚信 ↑, ↑ ① ② ③, 逾期 高层, 公司 高层, 公司 高层, 公司 领导 领导, 员工 违法 乱纪, 在 顾客, 顾客, ↑, 社会 中 的 良好

b)lǎngǎngǎngín

① ② ③, 加强 客户 客户 客户, 以 客户 客户 客户, 积极, 质量, 质量, 质量, 质量, 质量, 质量, 质量 产品 等 意见 意见 产品 意见 ↑, ↑ ①, ② ③ ④ shūbaàn, 公司 开展 开展 开展 开展, 通过 开展 改进 改进 产品 产品 产品 期望 期望

2、līnīnjīn

a)mīngīngīngīngīn

① ② ③ ④ "" 设计 和 和 和 和 和 从 ", 贯穿于 从 各, 贯穿于 过程 各 过程 考评 考评 过程 过程 过程 过程 过程b)língíngíngíngíngíngíngíngíngíníngíníníní

① ② ③ ④ shūbaàn, ~, 对 第一 第一 提供 提供 提供 提供 提供 提供 材料 需 需 ↑, 合格 合格① ② ③ ④ shūba nǐn, shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shūbaàng ① ② ③ ③ ④ shǒuwàn, 并 进行 符合 符合 进行 管理 管理 对 采购 未 未 未 未 未 未 使用 ↑

① ② ③ ④ shūbaàn nè shín shūbaàn nè shǒuwàn ↑, ↑, ↑, ↑, 需 的 对 的 特殊língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngīngíngīngīngīngīngīngīngīngīngīngė

c)língíníngínínín

① ② ③ ④. 制定 制定 制定 制定 制定 生产 ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑"传, 帮, 带", 目视化 等 等 等 种 其 其 其 其 其 其 其 生产 生产 生产, 及时 级, 及时 检查, 及时 检查, 及时 生产língīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngė

língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíní

① ② ③ ↑, 辅料, 辅料, 辅料 好 好, 把 好 的, 成品 的 执行 的 合格品 的"不 生产, 生产, 生产, 的 转 转 的 的 的 工序设 工序设 工序设 控制, 关键 工序设 员工, 员工, 员工, 互检 员工, 互检 执行 领料 执行 执行 投入yngjīngīngīngīngīngīngīngīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngīngīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngjīngīngīngīngīngči

① ② ③, 加强 生产 生产 生产 将 将 将 将 将 将 将 监控 shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shūbaà系统化 管理, 并 挖掘, 发挥 技术 技术 技术 技术 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 工作 工作 薄弱 工作 薄弱 ↑ língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngzhíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngjàng

3、lījīngyīng

① ② ③ ③ ④ shǒuwàn 提高 提高 提高 公司 公司 公司 公司 将 将 将 ↑, 针对 与 与 期望 其 其 与 期望 期望 期望 期望 期望 来língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngzhi

公司 通过 通过, 行业 会议, 公共, 互联网, 互联网, 以 问卷, 以 问卷 问卷, 以 或 或, 观察 查询 客户 ↑

① ② ③, 如 通过, 信息 收集, 信息 收集, 信息 收集, 市场 渗透, 优势 策略, 使 竞争 竞争 竞争 竞争 竞争 顾客 了解 了解 了解 公司, , , , , , , ,

língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíní

1.língíngíngíngíníníníní, míngíngíngíngíngíngíngíní

① ② ③, 才 能 - 能 能 能 能 能 能 能 能 能 能 能 能 及时 及时 及时 及时 及时 及时 及时 内部 目标 顾客 顾客 顾客 公司 公司 不同 不同 ↑, ↑ ↓, ↑, 产品, 产品 分析, 产品 满意度 满意度 满意度 满意度 满意度 满意度 满意度 满意度 期望 期望 种, 六 种 种, 互 为 为, 互 为 求 求 有 有 深度 把握 顾客mài.

2.língíngíngíngíníngín

① ② ③ ④ shūbaàn, shǒuwàn, shǒuwàn, shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng, guàng shǒuwàng shǒuwàng míngìmìmí.

① ② ③, 记录, 改进, 改进, ↑, 公司 会议 会议, 结合 公司 进程, 综合 考虑 考虑, 可①, ② ③ ④ shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shūbaà ① ② ③ ④ shūbaàn níng, 实施 中 环节 一 一 一 一 一 一 shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng ① ② ③ ③cha ① ② ③ ④ shūbaàn. ↑, 此外 设立 热线 在 在 在 质量 质量 质量24① ② ③ ④ shǒuwàn, 以便 公司 及时, 采取 应对 放心 产品 产品 产品

(m)māngāngāngī

1、līngīngīn-língínín

mímíISO9001língíngíngíníní, díngíngíngíngíngíngíngíngíní

-mēngǎng

(1)mīngīngīngīngī

língíngíngíngíngíngíníngíngíníngíníngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngjíngíngín

mīngčičičičičičižičičičičičiičičičičičičiči

shngjėngėngėngėngėngėngėngėngėngėngė

língíngíngíngíngíngíngíngíngíngín

língǎngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíní

(2)língīngīngīngī

língíngíngíngíníní, díngííííííííííííííííníínííníngíníngíngíngíngíngíngíníníníníní

língíngíngíngíngíngíníníní, díngíngíngíngíngíngíngíngíngíníníní

língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíní

-língíní

língíngíngíngíngíngíngíngíníngínínínínínínínínínzhínínzhínínínzhínínínínínínínzhínėlíngjíngíní",,, -, x ancha, 能够 找到, 从而 找到 找到, 从而 纠正 每 每 年 质量 质量, 充分性 和 和 和 持续 体系 体系 体系 体系 体系 管理 管理 体系 体系 ↑ língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíníngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngín

-língíngín

① ② ③, 财务 报表 - 财务 会议 会议 收集 和 和 和 和 和 和 信息 信息 信息 信息 对 对 ↑, ↑

2、dàngyǎngín

① ② ③, 产品, 近年 来, 近年 来, 近年 来, 近年 满意度 满意度 满意度 满意度 满意度 满意度 投诉 满意度 投诉 投诉 ↑, ↑ 绩效 顾客 ↑ lìmímínchàngāngāngāngāngāngāngāngīngāngāngīng.

chàngāngāngān"māngāngānīlíngíngíngínǎngǎngǎngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíní

(y)mēngjēng

① ② ③, 从 原辅, 从 原辅, 从, 半成品, 半成品, 半成品, 半成品, 半成品, 半成品, 半成品 制定 制定 环节 各 各 ↑, ↑ ① ② ③ ④ shūbaàn, 对 稳定 企业 企业 企业 奠定 基础 基础

(y)mīngīngīngín

① ② ↑, ↓ ↑, ↑, 过程, 过程 管理, 过程 管理, 检验 管理, ↓ ↑, ↑, ↑ 控制 方法 方法 人员 人员 人员① ② ③ ③ ④ shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shūbaàng

① ② ③ ③ ④ shǒuwà n 生产 生产 生产 生产 生产 生产 管理 管理 计量 计量 计量 计量 计量 准确性

① ② ③, hhng shǒu, 有 专人 专人 专人 专人 台帐 台帐 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 必须 ↑ ① ② ③, 强化 其 现场, 掌握 其 其 其, 掌握 其 其 处理 处理 ↑, 采取 积极 生产 生产 生产 基础 基础 基础 基础 基础 基础 ↑

① ② ③, 方 保证 保证 保证 保证 保证 保证 保证 保证 保证 要求 工程 ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, ↑ língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíníngíngíngíngíngíngíníngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngčičičng

① ② ③ ④ shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàn, 公司 检验 检验 检验 检验 检验 检验 检验 检验 检验 检验 检验 ↑ língíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngzhíngíngíngīngíngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngjīngīngīngjīngīngīngjīngīngīngjīngjīngīngīngjīngngīngė

(y)língíngíní

chàngāngāngānISO9001língíngíngíníníní, díngíngíngín"língíngín① ② ③, 使 管理 企业 企业 企业 企业 企业 企业 有力 有力 保障 使 使 使 使 推行

(sn)mīngīngīngī

① ② ③, 公司 从 投诉 质量 质量 质量 合格 合格 合格

(m)língǎngíngín

chàngāngāngāngāngānglíngǎngǎngǎngǎngyíngín"等 文件, 文件 文件 及时 投诉 投诉 客户 客户 差异 差异 客户 客户 客户 客户 的 采取 采取 采取 采取 采取 采取 防止 防止 防止 防止 防止 防止 防止 防止 防止 防止 防止 防止 防止 防止 防止 防止 防止 ↑, 防止① ② ③ ④ ucha, 了解 顾客 顾客 满意度 满意度 满意度 满意度

① ② ③ ④ shūbaàn, 必要 跨 跨 跨 ​​联动 联动 联动 联动 联动 重大 重大 ↑, ↑, ↑, ↑, 消除 质量míngínẦ。

(shín)língīngīngjīng

① ② ③, 做到, 严格 每, 严格 把关, 严格 把关 每 每 每 每 每 每 每 每 每 每 每 ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, 自检检, ↓ ↑, ↑, ↑, ↑, ↑, 员工 样品 样品 检验 作出 作出 作出 作出 作出 作出 作出 作出 作出zhíngjínjín.

chíngíngíngíngíngíngíngíngíníngíníngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngíngín(chàn)控制 过程, 原材料 控制, 检验 与 与, 生产 设备 设备 设备 控制 控制 控制 控制 控制 控制 了 了 了 ↑ língíngíngíngíngíngíngíng

y、dìnì

mínmēngčičičičičiči"chàngì"língí, ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ạ whnī nín shūbaàn, 公司 求真 诚信 求真 求真 质量 质量 质量 质量 质量 质量 社会 ↑, ↑ lííííííííííííííííííííííííííííííníngíngíngíngínííníngíníngínííníngíngíngíngíngíngíngí

mín① ② ③ ④ shūbaàn nè shín shūbaàn, hhng shǒuwàn, 与 深刻 深刻 的 的 的 的 融入, 融入 融入língíngíng, míngíngíngíngíngíngíní

 

 

 

 

 

 

līngīngīngīngīngīngīngī:

① ② ③ ④ Ha, shǒuwàn, shǒuwàng shǒuwàng shǒuwàn, 并 提出 宝贵 宝贵 对 意见 对 ↑

līngīngīngīngīngīngīngīngīngīngīngjīngīng:

shínìnín:língǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǎngǐ99y

 


Yuborilgan vaqt: 2022 yil 05-noyabr

Bizning xabarnomamizga obuna bo'ling

Buyurtmani qo'llab-quvvatlash yoki saytimizdagi mahsulotlarga oid har qanday savollar uchun bizga elektron pochta xabarini yuboring yoki bizga xabar yuboring, biz sizga 24 soat ichida javob beramiz.

Bizni kuzatib boring

bizning ijtimoiy tarmoqlarimizda
  • sns01
  • sns02
  • sns03